Vòng Trầm hương Thanh Liêm VC8

Vòng Trầm hương Thanh Liêm VC8

Bình Định là một trong nững xứ Trầm Hương nổi tiếng nhất Việt Nam. Trầm Hương (hay còn gọi là Kỳ Nam) đã được các Quốc gia Châu Á tôn vinh và sử dụng hơn 2.000 năm qua.

Đeo Vòng Trầm hương Thanh Liêm VC8 vừa đẹp lạ vừa có ý nghĩa Tâm linh như trừ tà khí. Trong phòng ngủ, mùi vòng trầm hương Thanh Liêm giúp có giấc ngủ ngon và tạo hương thơm tự nhiên trong phòng.


Cùng danh mục