Tré Bò Thanh Liêm Quy Nhơn

Tré bò Thanh Liêm Quy Nhơn

Tré bò Thanh Liêm Quy Nhơn

Tré bò Thanh Liêm Bình Định là một món ngon hấp dẫn của đất Bình Định. Sản phẩm chế biến sẵn tiện dụng rất thích hợp cho nhóm bạn, lai rai.

 


Cùng danh mục