Bút Trầm Hương đặc biệt

Bút Trầm Hương đặc biệt

Bút Trầm Hương đặc biệt

Bình Định là một trong nững xứ Trầm Hương nổi tiếng nhất Việt Nam. Trầm Hương (hay còn gọi là Kỳ Nam) đã được các Quốc gia Châu Á tôn vinh và sử dụng hơn 2.000 năm qua.

Vỏ bút được làm từ gỗ Trầm hương nguyên bản. Khi mang bút trên mình, mùi trầm trầm hương tự nhiên thoang thoảng mang cảm giác dễ chịu và chống tà khí!


Cùng danh mục