Trầm Hương Bình Định đặc biệt (Tăm)

Trầm Hương Bình Định đặc biệt

Trầm Hương Bình Định đặc biệt

Trầm Hương Bình Định là một trong năm vùng Trầm hương nổi tiếng nhất Việt Nam. Yếu tố thổ nhưỡng và dãy núi hướng mặt ra biển đã tạo ra loại Trầm tốt từ hàng Ngàn năm nay.


Cùng danh mục