Rượu Đậu Xanh Bình Định (bình sứ rồng)

 

Rươu đậu xanh Bình Định bình sứ rồng

Rươu đậu xanh Bình Định bình sứ rồng

Rượu Bầu đá đậu xanh là đặc sản đặc biệt của Bình Định với hương bị thơm, đậm đà. Với những người sành rượu, Rượu Đậu xanh Bình Định được xem như là Bình Định đệ nhất tửu.


Cùng danh mục