Mực Khô Thanh Liêm đặc biệt A1

Mực khô Thanh Liêm đặc biệt A1 được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Mực khô Thanh Liêm đặc biệt A1 được bảo quả trong tủ lạnh nên giữ được vị ngọt của Mực mà không bị khô dai.

Mực khô Thanh Liêm A1

Mực khô Thanh Liêm A1


Cùng danh mục