Cá Ngừ Đại Dương Bình Định Saku

Cá Ngừ Đại Dương Saku

Cá Ngừ Đại Dương Saku

Cá Ngừ Đại Đương là đặc sản Bình Định đặc biệt. Bình Định là nơi có sản lượng Cá Ngừ Đại Dương lớn nhất cả nước. Cá ngừ đại dương chuyên để ăn sống hoặc chế biến chín như các loại hải sản khác.

Cá Ngừ Đại Dương Saku là miếng cá được lựa chọn và phi lê ở vị trí thân cá lớn nhất nên là phần ngon nhất dùng để xuất khẩu.

Cá Ngừ Đại Dương Thanh Liêm Quy Nhơn


Cùng danh mục