Bánh tráng cuốn truyền thống Thanh Liêm

Bánh tráng cuốn truyền thống Thanh Liêm

Bánh tráng cuốn truyền thống Thanh Liêm

Bánh tráng cuốn truyền thống Thanh Liêm được tạo nên bởi nghệ nhân hàng đầu. Bánh tráng cuốn là món ăn truyền thống của người Bình Định.


Cùng danh mục