Bánh tráng cuốn Thanh Liêm (vuông 1kg)

Bánh tráng cuốn Thanh Liêm vuông 1kg

Bánh tráng cuốn Thanh Liêm vuông 1kg

Bánh tráng cuốn Thanh Liêm là món ăn truyền thống của Bình Định. Bánh nhúng nước cho ướt rồi cuốn với thức ăn. Bánh tráng là món ăn bình dân và tiện dụng.


Cùng danh mục