Liên Hệ

ĐẶC SẢN QUY NHƠN – THANH LIÊM

Điạ chỉ 1 : 128 Chương Dương – TP.Qui Nhơn – tỉnh Bình Định

 

 

Địa chỉ 2 : 30 Nguyễn Tất Thành (nối dài), Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện Thoại : 02563821199

Điện Thoại : 02563847818

Email : caothanhliemvn@yahoo.com