HẢI SẢN BÌNH ĐỊNH

Bình Định có nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản rất lâu đời, là nơi có đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ lớn nhất Việt Nam. Vì vậy Bình Định có rất nhiều hải sản được khai thác từ biển.

Cá ngừ đại dương là sản phẩm danh tiếng của Bình Định chuyên xuất khẩu đi Nhật và các quốc gia khác với sản lượng lớn nhất cả nước.